Μαθήματα χημείας

By Bonnie Garmus

Release : 2022-06-09

Genre : Literary, Books, Fiction & Literature

Price : 11.99 USD

File Size Bytes : 3006219

Kind : ebook

(0 ratings)
Μια χημικός που ενδιαφέρεται για την αβιογένεση και παλεύει να βρει τη θέση της στον ανδροκρατούμενο χώρο της επιστήμης τη δεκαετία του '60, θα ταράξει τα νερά της τηλεόρασης και της κοινωνίας όταν αρχίσει να παρουσιάζει τη δική της εκπομπή μαγειρικής με τους δικούς της όρους.

Μαθήματα χημείας

By Bonnie Garmus

Release : 2022-06-09

Genre : Literary, Books, Fiction & Literature

Price : 11.99 USD

File Size Bytes : 3006219

Kind : ebook

(0 ratings)
Μια χημικός που ενδιαφέρεται για την αβιογένεση και παλεύει να βρει τη θέση της στον ανδροκρατούμενο χώρο της επιστήμης τη δεκαετία του '60, θα ταράξει τα νερά της τηλεόρασης και της κοινωνίας όταν αρχίσει να παρουσιάζει τη δική της εκπομπή μαγειρικής με τους δικούς της όρους.